پشتکار

بسم الله النور

handmade dolls by ElhamFB

روزی که برای اولین بار داشتم این عروسک لباس آبی را میدوختم، فکرش را نمیکردم که روزی برسد که عروسکهای بانمک و جذاب با دستهای خودم بدوزم. اولین عروسک و جدیدترین عروسکی که دوختم را در تصویر میبیند. Read More

.

بسم الله النور

در تاریخ این طور دیده‌ام که حسین”ع” روز ترویه که می‌خواست از مکه خارج شود، هنگام سحر، نماز صبح را که خواندند، آماده حرکت شدند. جمعیت زیادی هم برای بدرقه حضرت آمده بود. در یکی از تواریخ این طور نوشته است که وقتی اینها می‌خواستند حرکت کنند، زینب”س” از داخل خانه آمد. Read More