در باب روانشناسی ۲

بسم الله النور

این متن در ادامه یک پست قدیمی با عنوان « در باب روانشناسی ۱ » نوشته بودم.

آنوقتها که امارات زندگی میکردم و دانشجوی ارشد رشته روانشناسی بودم، این متن را نوشته بودم اما منتشر نکرده بودم. نمیدانم چرا؟ شاید منتظر فرصتی بودم که کاملش کنم اما حالا …

Read More