خانه ی نو

Elham Saturn Khoone

سلام. خوش آمدید.
اینجا خانه ی مجازیِ من است. قرار است چندین اتاق داشته باشد. هر اتاقی برای یک گوشه از دلم و دوست‌داشتنی هایم. بنویسم و عکس بگیرم و لذت ببرم از این کار. فعلا دختر زمستان را آورده ام. بعدا ققنوس و من‌و‌افکارم را انتقال می‌دهم.

Elham Saturn New House

2 thoughts on “خانه ی نو

Comments are closed.