نوروز مبارک

ElhamSaturn Nowruz

نوروزِ نود و دو، سر کلاس بودم. وسطِ یکی از مباحث بیوتکنولوژیِ صنعتی، سال تحویل شد. تویِ دلم یا مقلب و قلوب و الابصار خواندم و سالِ نو را آغاز کردم. نود و دو سالِ خوبی بود. شادی‌هایش بیشتر از ناراحتی‌هایش بود. نود و دو را دوست داشتم.

یک سال گذشت و رسیدیم به نود و سه. سفره هفت سین را نیم‌ساعت قبل از سال تحویلی چیدیم. خواهرم سمنو و ماهی خریده بود. سبزه هم از دو هفته پیش گذاشته بودیم تا سبز شود. یکی یکی سین ها را کنار هم چیدیم و دور سفره نشستیم.

یا مقلب القلوب و الابصار، قلبم را به تو میسپارم تا در این سالِ نو، شکوفه های ایمان درونش برویند.
یا مدبر الیل و النهار، روز و شب‌هایم را به تو میسپارم که پر شود از یادِ تو؛
یا محول الحول و الاحوال، هوایِ حالم را به تو میسپارم. در این سالِ نو، حالم را خوب‌تر کن. خوبِ خوب و هر آنچه که برایم میپسندی، مقدر فرما که من به تو و مقدراتت اطمینان دارم.

ElhamSaturn Nowruz Egg

دلم میخواهد سال نود و سه هم مثلِ نود و دو، پر از موفقیت و روزهای خوش باشد. دوست دارم امسال هم جزء تقدیراتم این باشد که زائر امام رئوف باشم. بیشتر از سال نود و دو، در کنار عزیزانم باشم و بودن با آنها لذت ببرم.

ElhamSaturn Sabzeh

دوتا سبزه داشتیم. سبزه عدس و ماش. سبزه‌ی عدس، رشدش ناهماهنگ بود. کوتاه و بلند :)) تنهایش گذاشتیم و سالمان با همان سبزه‌ی ماش تحویل شد. دوربین عکاسی هم در دسترس نبود. همه‌اش با دوربین موبایل گرفته شده :)

4 thoughts on “نوروز مبارک

Comments are closed.