لالای علی اصغر

بسم الله النور
My son ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
چه مذهب زیبا و جامعی دارم که از سن شیرخوارگی تا سن پیری و مرگ، الگو دارد برای زندگی کردن.

.
.
خداوند مرا صاحب فرزند کند، محرم هم باشد، لباس علی اصغر تنش کنم و او را نذرِ یاریِ قیامِ امام زمانم کنم.
با خودم فکر میکنم، وقتی مادر شوم، دیگر احتیاجی به شنیدن روضه‌ی حضرت علی اصغر نیست. نگاهم بیوفتد به کودک شیرخواره‌ام، خودم را بگذارم جای رباب…