خوشحالی

ElhamSaturn  Post

خسته و کوفته از سرِکار بیای خانه – مخصوصا اینکه نصفِ راه را پیاده آمده باشی – بعد وارد اتاقت شوی و با همچه صحنه ای روبرو شوی. یک بسته ی بزرگ با لوگوی پست «جمهوری اسلامی ایران» که روی تختت جا خوش کرده و منتظر است تا بازش کنی. با دیدنش خستگی یادت می ماند؟

ElhamSaturn  Soghati

چیزهای مربوط به خودت را جدا کنی و با ذوق و شوق در کنارِ هم بچینی و هی عکس بگیری و بعد یکی یکی بررسیشان کنی و هی ذوق کنی و قربان‌صدقه‌ی خواهرت بروی.

6 thoughts on “خوشحالی

  1. ووووووووووووووووووووووی الیییییییییییییییییییییییی
    همین اول بگم خیلییییییییییییییییی نامردی ک باید از وب فاطمه بفهمم وب زدی و راحت میشه اومد توش:((((((((((((

Comments are closed.