خانواده

ElhamSaturn OwlFamily

داشتنِ فرزند کمتر، نشانه‌ بافرهنگ و تحصیلکرده بودن نیست. از نظرِ من، خانواده‌ای که از لحاظِ مالی می تواند زندگیِ خوبی برای چندین نفر فراهم کند، باید بیشتر از دو فرزند داشته باشد تا بچه ها از نعمت خواهر و برادر داشتن، محروم نباشند. همچنین به فکرِ نوه‌هایشان باشند که لذتِ داشتن عمه، خاله، عمو و دایی را تجربه کنند. این خانواده را می‌توان آینده نگر و بافرهنگ دانست. از طرف دیگر، خانواده‌ای که تواناییِ مالیِ کافی ندارد، جالب نیست که فرزندان زیادی داشته باشد.
پس شعارِ « فرزند بیشتر، خانواده ی شادتر» برای همه صدق نمی‎کند؛ همچنان که «فرزند کمتر زندگی بهتر».البته فراموش نکنیم که از قدیم و ندیم گفته‌اند، بچه روزی‌اش را با خودش می‌آورد ولی باید منطقی برخورد کرد.
ElhamSaturn Owl Family
ElhamSaturn Mr.OWL

6 thoughts on “خانواده

  1. واقعن چقد مظلومن بچه های اینده
    تو فک کن همین الان بچه من نه عمه داره نه خاله!
    چ شود نوه من :))

    الییییییییییییییییییییی اصن پستات ادمو شاد میکنه و خوشال و عکساتم با اون ظرفای خوشگلت روح ادمو تازه میکنه…

Comments are closed.