تجربه‌ی ناب

ElhamSaturn Haircut

به نظرم همه‌ی دخترها باید این تجربه‌ی ناب را داشته باشند. اینکه به یکباره از موهای بلندشان کلافه شده باشند و در یک عمل ضربتی، قیچی را بردارند و موهایشان را تا بالای شانه هایشان بزنند.

همین چند شبِ پیش…
مشغول چک کردنِ ایمیلم بودم. به یک باره از جایم بلند شدم و موهایم را با یک کش، محکم بستم. در یک دستم موهایم را گرفتم و در دست دیگرم قیچیِ خیاطی و بعد…
قیــــــــــــــــــــــــــــچ
موهایم روی زمین ریخت. یک حس ِ تازگی و شادابی همرا با عذاب وجدان و ترس به سراغم آمد. البته حسِ “مولان” هم به سراغم آمد :)). تجربه خیلی خوبی بود. الان موهایم را دوست دارم با اینکه یکسان ومرتب نیست ولی هنرِ دستِ خودم است.
ElhamSaturn Mulan

10 thoughts on “تجربه‌ی ناب

  1. واه الگوی تو باید مولان باشد که اون سردار خوبه را آخرش برا خودش دست چین کرد :دی
    هی من تذکر میدم هی توجه نکن ، اصن حق الزحمه این آموزش هامم بزار به حساب :)) اسمایلی نیش اضافه :دی

Comments are closed.