ولنتاین؟

بسم الله النور
Valentin's day Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
گلفروش اصرار داشت رُز قرمز بردارم!

.
.
* دیروز من و پدرم تصمیم گرفتیم برای خانه ی جدیدِ خواهرم هدیه ای بخریم. یک هدیه خیلی خوب به نظرم آمد و آماده شدیم برای خرید. کلا از سه مغازه اطلاع داشتم که شیء مدّ نظر را میفروشند. اولین جایی که احتمال زیادی میرفت که صد در صد داشته باشند، سر زدیم. متاسفانه نداشتند. مغازه ی دوم هم سر زدیم و نداشتند. مغازه سوم آن سرِ شهر بود. توی دلم دعا میکردم که این آخرین جا حتما داشته باشند. به نظرم هدیه ی خیلی خوبی می آمد و هیچ ایده و گزینه ی دیگری نبود برای هدیه. متاسفانه مغازه سوم هم نداشتند. خواه ناخواه ناراحت شدم. ناراحتی بخاطر پیدا نکردنش در چهره ام موج میزد.
هنگام خروج از مرکز خرید، از کنار گلفروشی رد شدیم. ایستادم کمی به گلها نگاه کردم. گلفروش دست زیر چانه زده بود و منتظر مشتری. تا من را دید آمد بیرون و اصرار کرد که گل بخریم. گفت رُزهای قرمز تازه آورده است و روبان های قشنگی برای تزیین دارد. بابا گفت حالا که چیزی گیرمان نیامد بخریم، برای خودت گل بخر.
بین گلها قدم زدم و چشمم خورد به رُزهای صورتی و بنفش کمرنگ. خیلی روحنواز بودند. گفتم دوتا صورتی و دوتا بنفش. گلفروش پرسید: چند تا گل قرمز بزارم؟
گفتم هیچی. فقط دوتا صورتی و دوتا بنفش
گلفروش ناراحت شد و گفت: ولی الان ولنتاین است. این همه گل قرمز آوردیم تا شما بخرید. نمیشه که ولنتاین گل قرمز نخری
گفتم ولی رنگهای مورد علاقه من این دوتاست. گلها را برای خودم میخواهم نه برای ولنتاین
نارضایتی توی چشم ها و چهره اش موج میزد. دوتا رُز صورتی و دوتا رز بنفش برداشت و پیچید.
بابا که آمد برای حساب، گلفروش گفت شما رز قرمز نمیخواهی؟
بابا گفت ناراحت نباش، تا فردا مشتریهایت یکی یکی می آیند ومیخرند.

** این که یک روز را به عشق اختصاص دهیم، چیز خوبی است. مثل روز مادر، روز پزشک، روز هوای پاک. عشق هم لازمه ی زندگی است. اما اینکه بر مبنای یک تاریخ و مذهب دیگری وارد فرهنگ ما شود، زیاد جالب به نظر نمی رسد. از طرفی عشق صرفا به دو جنس مخالف که به همدیگر علاقه مند هستند، تعلق ندارد. عشق معنی و رابطه های گسترده تری میتواند در بر داشته باشد. اگر عشق را فقط به همان معنی بگیریم که روز ولنتاین برایش تعیین شده، به نظرِ من روز عشق برای هر کسی میتواند متفاوت باشد. سالروز آشنایی یا سالروز پی بردن به عشق بین زوجین، میتواند روزِ عشق مخصوصِ خودشان باشد.

*** به نظرِ من تا وقتی که در فرهنگ خودمان روز زن، روز مرد و روز ازدواج داریم، لزومی ندارد روز ولنتاین – که با فرهنگ و مذهب خودمان همخوانی ندارد- برایمان مهم شود!

Valentine Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-