مارشربل

بسم الله النور
MarCharbel ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
آرامگاه مارشربل، یکی از زیارتگاه‌های مسیحیانِ لبنان

.
.

یکی از دوستان مسیحی‌مان در لبنان گفت برای مادرم در مارشربل شمع روشن کرده و نذر کرده مادرم هر چه زودتر سلامتی‌اش را به دست آورد. بعد از عمل از ما خواست با هم به آن زیارتگاه برویم. میگفت خیلیها به آنجا میروند و نذر میکنند و حاجت روا میشوند. از دوستان مسلمان درباره حاجت روا بودنش شنیده بودم. حتی اینطور شنیده بودم که به مسلمانان بیشتر حاجت میدهد تا مسیحی ها. چند مورد مثال هم زده بودند.

MarCharbel Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-

به زیارتگاه رفتیم. یک کلیسای قدیمی اما رو به راه. یک سمت حیاط اتاقی داشت که مارشربل را در آنجا به خاک سپرده بودند. میگفتند از سال ۱۸۹۸ که از دنیا رفت تا بحال چند بار نبش قبر کرده اند و هر بار خون تازه از جنازه اش روان بود. آخرین بار در سال ۱۹۷۶ نبش قبر کردند و اینبار بدنش تجزیه و اسکلتش باقیمانده بود. در یک قسمت دیگر از زیارتگاه – که اجازه برای عکاسی نبود- لباسهای خون آلود بعد از هر نبش قبر در قفسه های شیشه ای قرار داده و به صورت یک موزه درآورده بودند. در سمت دیگری نامه هایی که از نقاط مختلف دنیا برای زیارتگاه فرستاده بودند و درباره حاجت رواییشان نوشته بودند. طبقه زیر زمین فروشگاهی بود از قاب عکس ها و آویزها و کتاب ها که همگی مربوط به این زیارتگاه و مسیحیان بود.

با خودم فکر کردم حتما وی در طول حیاتش مخلصانه و صادقانه برای رضای خدا زندگی و کار کرده که الان اینهمه از معجزاتش میگویند و برایش احترام قائل هستند. از سوی دیگر فکرم هم مشغول این بود که من پیرو مذهبی هستم که از پیامبرش گرفته تا امامان و نوادگان و امامزادگان، همگی صاحب کَرَم هستند. اصلا خاندان کَرَم هستند. تا وقتی که این دردانه های عالم خلقت هستند برای واسطه قرار دادن بین خودم و معبودم، چه حاجت به دیگران.