هوایِ پاک

بسم الله النور
Lebanon Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
هوایِ پاک و آسمان آبی و ابری نعمت است.

.
.
چند روز پیش، اخبار یک روز پر گرد و غبار در خوزستان را نشان می داد. آسمان قرمز بود و ذرات گرد و غبار و شن در هوا معلق بود. میگفت در هر ذره، چندین نمونه میکروب بیماری زا و ویروس وجود دارد. به حدی اوضاع وخیم بود که مدارس را تعطیل کرده بودند و مردم ماسک روی صورتشان بود.

پیش خودم فکر کردم وقتی بخاطر بارش شدید برف مدارس تعطیل می شود، بچه ها خوشحال میشوند که میتوانند جای مدرسه رفتن، برف بازی کنند و آدم برفی درست کنند. اما بچه های خوزستانی وقتی برای آلودگی هوا تعطیل میشوند، حتی تا حیاط خانه شان هم نمیتوانند بروند برای بازی. باید پشت درهای بسته ی خانه شان گرد و خاک قرمز معلق در هوا را تماشا کنند و مراقب باشند که مبادا یکی از آن میکروب ها و ویروس برایشان خطر آفرین شود. حتی این هوا برای گلها و درخت ها و گیاهان هم زیان آور است.

هر چند که همیشه اوضاع اینگونه نیست، اما اخبار سالی چند بار این اتفاق را گزارش میدهد. چه منشا گرد و خاک ها داخلی باشد و چه خارجی، غم انگیز است.