امانت داری

ElhamFB

وقتی پای یک عکس امضایی زده میشود، یعنی عکاس دوست ندارد عکسی که گرفته بدون ذکر منبع یا اسم عکاس جایی منتشر شود، علی الخصوص وقتی عکس برای سایت و حسابهای کاربری شخصی خودش تهیه کرده باشد. در این بین از دو دسته انتظار بیشتری میرود که پایند این قانون باشند. یک دسته عکاس های حرفه ای هستند و دسته ی دیگر کسانی که ادعای مذهبی بودن دارند و قانون و شرع برایشان مهم است.

یک عکاس حرفه ای هیچوقت به خودش اجازه نمی دهد یک عکس از کس دیگری بردارد و طوری کراپ کند که امضای عکاس حذف شود و بعد به نام خودش در صفحه ی شخصی اش منتشر کند و در جواب تعریف وتمجید دوستانش بگوید:« ممنون، چشمهایتان ناز میبینند.» این کار خیلی غیر حرفه ای و سطح پایین است.
یک خانمی که ادعای مذهبی بودن دارد و حلال و حرام سرش میشود، خیلی عجیب است که عکس کسی را بردارد و به نام خودش منتشر کند و در جواب اعتراض عکاس به جای عذرخواهی، بگوید:« اصلا من عاشق این هستم که کارِ بدون رضایت انجام دهم» و دلایل و حرفهای بی منطق بزند و بی اخلاقی کند. آدم متاسف میشود که کسانی همچون این آدم میخواهد اسلام را به دیگران معرفی کنند.
در این بین هم متاسفانه کسانی هستند که کار اشتباه دوستشان برایشان مهمتر است که دفاع کنند تا حق و حقیقت.

من عکاس حرفه ای نیستم. شاید اصلا اسمم در لیست عکاس ها هم نشود نوشت. من دوربینی دارم که عکس میگیرم. برای دل خودم، دل کسانی که دوستشان دارم و وبلاگم. برایم مهم است عکسهای که برای وبلاگم میگیرم با امضا خودم منتشر شود. ضمن اینکه منِ غیر حرفه ای هر وقت عکسی از جایی بردارم که کار خودم نباشد حتما ذکر میکنم که کار خودم نیست. تا دیگران برداشت نکنن که عکاسی اثر کار من است. این یک قانون است. جالب است کسانی که خود را استاد عکاسی میدانند، به این قانون پایبند نیستند!

برایِ منِ تازه‌کار، عکسهای خوب گرفتن با زحمت همراه است. مخصوصا اگر دوربین روی پایه باشد و عکسِ سلف پرتره! من نمیدانم عکاسها نسبت به چیزی که با دوربین‌شان ثبت می‌کنند، چه احساسی دارند. اما من برای تصاویری که خلق میکنم چیزی شبیه احساس مادری دارم. هر بچه‌ای هم باید مشخص باشد از کجا آمده و مادرش کیست! ضمن اینکه همه‌ی عکسهای من شخصی هستند و برای نوشته‌های وبلاگم ثبت می‌شوند و قرار نیست یک اثر فاخر هنری باشند. پس اگر وسط عکس هم آدرس سایت را بزنم، فکر نکنم بشود ایراد گرفت. برای همین، به پیشنهادِ دوستانم امضا و آدرس سایت را در عکس ها پررنگ تر درج میکنم. از آنجاییکه هر عکسی برای یک نوشته‌ی خاص است و هر نوشته مربوط به یک دسته از این وبلاگ است، زیر آدرس سایت، نام دسته هم می‌نویسم که شناسنامه‌ای کامل داشته باشد :)

این تصویر تنها یکی از آن مواردی است که عکس دیگران را برمیدارند و به نام خودشان ثبت میکنند و تحمل شنیدن انتقاد و اعتراض صاحب اثر را ندارند
این تصویر تنها یکی از آن مواردی است که عکس دیگران را برمیدارند و به نام خودشان ثبت میکنند و تحمل شنیدن انتقاد و اعتراض صاحب اثر را ندارند