.

بسم الله النور

در تاریخ این طور دیده‌ام که حسین”ع” روز ترویه که می‌خواست از مکه خارج شود، هنگام سحر، نماز صبح را که خواندند، آماده حرکت شدند. جمعیت زیادی هم برای بدرقه حضرت آمده بود. در یکی از تواریخ این طور نوشته است که وقتی اینها می‌خواستند حرکت کنند، زینب”س” از داخل خانه آمد. Read More

مهاجرا الی الله

بسم الله النور

تلویزیون تشییع پیکر حاجیان شهید را نشان میدهد. نگاهش دوخته به تلویزیون و چیزی نمیگوید. لحظاتی بعد مصاحبه با حاجیان از حج برگشته نشان میدهد. حاجیها از بی آبی و بی احترامی ها میگویند؛ از له شدن زیر پاها.  Read More