تو هم کمرنگ شو

من وقتی به دوستم میگم از امروز تا فلان روز وقت دارم اگه وقت داری همو ببینیم
وقتی اون قبول میکنه، من منتظر تماسش می مونم تا خبرم کنه
اگه خبرم نکرد روی این حساب میزارم که مایل نیس منو ببینه
پس نتیجه میگیرم دوستای بهتری داره که حاضر نیس وقتشو با من بگذرونه
بنابراین رابطه مو کم میکنم که هم برای اون مزاحمت ایجاد نکنم و هم به شخصیتم توهین نشه
قبل اینکه برم ایران بهش گفته بودم دارم میام از فلان روز تا فلان روز ، هر روزش رو میتونی بگو همو ببینیم .
کلی هم ذوق کرد و منم سوغاتیمو برداشتم رفتم ایران
حالا درست بعد از اینکه برگشتم و چند روز گذشته ، زنگ زده میگه چرا بهم خبر ندادی داری برمیگردی؟
:|||||
میگم بهت گفته بودم که این چند روز رو فقط میتونیم همو ببینیم و بهم زنگ بزن
میگه سرم شلوغ بود!!!
برای من این توجیه قشنگی نیست :| حداقلش میتونست زنگ بزنه:« بگه ببخشید نشد همو ببینیم، وقت نداشتم و انشالا دفه بعد.»
نه اینکه بعد از اینکه مطمئن شده برگشتم زنگ بزنه گله کنه :|
این هم کم کم کمرنگ میشه تو دوستام :/
همه حرفهایی که اینجا نوشتم به خودش گفتم و خداحافظی کردیم
اما انقدر اعصابم خورد شد که باید مینوشتم خالی شم :|